Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 22 marca 2019 roku r. pr. Ewa Bożko-Kozikowska i r. pr. Michał Urban z Komisji ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka oraz r. pr. Szymon Dejk z Komisji ds. Edukacji Prawnej działających przy OIRP w Gdańsku uczestniczyli w spotkaniu “Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Spotkanie odbyło się w ramach …

Czy wiesz, że dochodząc swoich praw przed sądem w sprawach cywilnych możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów?

Wytaczając sprawę przed sądem osoba, wnosząca pozew lub wiosek powinna uiścić opłatę od pozwu lub wniosku. Taka opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu to najczęściej kwota dochodzonego roszczenia. Takim roszczeniem może być np. kwota wskazana w nieopłaconej na Twoją rzecz fakturze. Gdy wystawiłeś fakturę na 10 000,00 zł i wnosisz pozew o zapłatę …

Jak zabezpieczyć roszczenie zanim Sąd wyda wyrok ? Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie ?

Od momentu wniesienia powództwa do sądu do wszczęcia egzekucji mija przeważnie dużo czasu. W tym okresie dłużnik może w znaczny sposób utrudnić egzekucję zasądzonych roszczeń poprzez dokonanie czynności, np. darowizny. Wierzyciel, który obawia się, że jego roszczenie pieniężne nie zostanie wyegzekwowane wskutek czynności dokonanych przez dłużnika, może wystąpić do Sądu z żądaniem udzielenia zabezpieczenia jego …