Szkolenia stacjonarne w Elblągu

 

SZKOLENIA RADCÓW PRAWNYCH W ELBLĄGU 2024

Program szkolenia radców prawnych OIRP Gdańsk w Elblągu

 

Proponujemy cykl  wykładów w terminach niżej podanych na temat praktycznych aspektów postępowania rejestrowego po zmianach w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Kodeksie postępowania cywilnego dotyczącym postępowania rejestrowego.

Wykłady prowadzić będzie  referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdańsku Pani Emilia Rogowska. 

Wykłady odbywać się będą w Bibliotece Elbląskiej im C. Norwida, przy ul. Św. Ducha 3-7 w Elblągu w następujących terminach:

W dniu 10 stycznia 2024 r., o godzinie 16 do 18, wykład poświęcony postępowaniu rejestrowemu; wpis i zmiana wpisu w KRS z uwzględnieniem wniosków elektronicznych. Portal rejestrów sądowych w praktyce – obsługa systemu e-KRS.

W dniu 8 lutego 2024r., o godzinie 16 do 18, wykład poświęcony postępowaniu z udziałem kuratora ustanowionego przez sąd rejestrowy w trybie art.42 § 1 K.c. w zw. z art. 603 § 1 K.p.c. Postępowanie wszczynane przez sąd rejestrowy z urzędu.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów radców prawnych i adwokatów!