Mediacja

DLACZEGO MEDIACJA?

Mediacja jest jednym z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, pozwalającym na osiągnięcie przez strony satysfakcjonującego wyniku bez konieczności prowadzenia postępowania procesu sądowego.

W ramach postępowania mediacyjnego strony przy udziale mediatora ustalają sposób rozwiązania istniejącego pomiędzy nimi sporu. W postępowaniu sądowym strony po zaprezentowaniu swoich stanowisk i dowodów na ich poparcie są zdane na ocenę konfliktu dokonywaną przez sędziego, który wydaje wyrok. W mediacji strony przedstawiają nawzajem swoje racje i samodzielnie decydują, o sposobie zaspokojenia swoich interesów zgodnie ze swoimi potrzebami.

Udział w mediacji, sposób i czas jej zakończenia jest zależny od woli stron i ich potrzeb.

Mediacja zakończona ugodą jest sukcesem stron, pozwala im osiągnąć zaspokojenie swoich potrzeb w krótszym czasie, przy zdecydowanie niższych kosztach finansowych, a przede wszystkim pozwala ograniczyć koszty emocjonalne związane z rozwiązywaniem sporu w postępowaniu sadowym.

Profesjonalny mediator, będąc absolutnie neutralnym, pomaga stronom zarządzać ich sporem w sposób elastyczny, odformalizowany i prowadzący do polubownego rozstrzygnięcia. W każdej mediacji sami zainteresowani określają sposób jej prowadzenia.