Praktyki II rok

W roku szkoleniowym 2024 praktyki obejmują 40 jednodniowych zajęć w roku szkoleniowym, każde po 6 jednostek godzinowych zajęć, powinny zostać przeprowadzone w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów.

W ramach praktyk tego roku szkoleniowego patroni lub opiekunowie praktyk winni zapewnić aplikantom uczestnictwo w co najmniej sześciu rozprawach.

Od roku szkoleniowego 2025 w trakcie II roku aplikant obowiązany będzie do odbycia praktyk w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego) – 30 jednodniowych zajęć.
Ponadto aplikant II roku będzie odbywał praktyki w sądach powszechnych i prokuraturze (w wymiarze 10 jednodniowych zajęć), w celu praktycznego zapoznania się ze sposobem ich funkcjonowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu radcy prawnego – praktyki te w szczególności dotyczą zagadnień z zakresu prawa karnego.