Kodeks etyki

Dbamy o rozwój regionu pomorskiego poprzez  kreowanie właściwych postaw etycznych w zawodzie Radcy Prawnego.

Nasz region to nasze dobro wspólne. Bezpieczeństwo, szybszy rozwój gospodarczy, środowisko i wiele innych dziedzin życia w województwie pomorskim dotyczy członków naszego samorządu.

W związku z wykonywaną przez Radców Prawnych codzienną pracą mają oni większy lub mniejszy wpływ na sytuacje naszego regionu. Ze strony OIRP w Gdańsku dbamy, by czynności wykonywane przez członków naszego pomorskiego samorządu były racjonalne i etyczne.

Uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. uchwalił Kodeks Etyki Radcy Prawnego, z tym że do zdarzeń mających miejsce przed dniem w życie uchwały zastosowanie mają przepisy dotychczasowe. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

zobacz więcej na: http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/