II rok, grupa D – zmiana w planie

Zajęcia w dniu 4 listopada 2021 r.   11:30 – 13:00   PG_ Prawo spółdzielcze –   r. pr. Joanna Gibas-Kobierecka (wykład gr. C i D)   13:15 – 15:45   PG_ Ochrona konkurencji i konsumentów   –   r. pr. Marcin Czugan   16:00 – 17:30 PG_ Własność przemysłowa      –   r. pr. Wojciech Gierszewski (wykład gr. C i D)

II rok, grupa C – zmiana w planie

Zajęcia w dniu 4 listopada 2021 r.   11:30 – 13:00   PG_ Prawo spółdzielcze –   r. pr. Joanna Gibas-Kobierecka (wykład gr. C i D)   13:15 – 15:45   PG_ Prawo autorskie –   r. pr. Rafał Tołwiński   16:00 – 17:30   PG_ Własność przemysłowa –   r. pr. Wojciech Gierszewski (wykład gr. C i D)

II rok, grupa C – Zajęcia w dniu 4 listopada 2021 r.

II rok _ grupa C   Zajęcia w dniu 4 listopada 2021 r.   1) 14:15 – 15:45 PG_ Prawo spółdzielcze                –   pr. Joanna Gibas-Kobierecka (wykład gr. C i D)   2) 16:00 – 18:30 PG_ Prawo autorskie                     –   pr. Rafał Tołwiński   3) 18:45 – 20:15 PG_ Własność przemysłowa       –   pr.  Wojciech Gierszewski (wykład …

II rok, grupa B – Zajęcia w dniu 2 listopada 2021 r.

II rok _ grupa B   Zajęcia w dniu 2 listopada 2021 r. 1) 8:30 – 11:00 PG_ Metodyka sporządzania umów i pozwów w sprawach gospodarczych –   adwokat Dominika Wetoszka   2) 11:30 – 13:00 PG_ Prawo spółdzielcze                –   pr. Joanna Gibas-Kobierecka (wykład gr. A i B)   3) 13:15 – 14:45 PG_ Własność przemysłowa       …

Zmiana w planie II rok, grupa C – zajęcia w dniu 02.12.2021

II rok _ grupa C   Zajęcia w dniu 2 grudnia 2021 r.   1) 14:15 – 16:45 PG_ Prawo zamówień publicznych    – r. pr. Marietta Badzio   2) 17:00 – 19:30   PG_ Krajowy Rejestr Sądowy             –   referendarz sądowy Emilia Rogowska

Zmiana w planie II rok, grupa C – zajęcia w dniu 21.10.2021

II rok _ grupa C   Zajęcia w dniu 21 października 2021 r. 1) 14:30 – 16:45 PG_ Metodyka sporządzania umów i pozwów w sprawach gospodarczych adwokat Dominika Wetoszka 2) 17:00 – 19:30 Prawo spółek handlowych           –   pr. Krzysztof Woźnica

II rok, grupa B – zajęcia w dniu 23 listopada 2021 r.

II rok _ grupa B Zajęcia w dniu 23 listopada 2021 r. 1) 8:30 – 11:00 PG_Metodyka sporządzania umów i pozwów w sprawach gospodarczych-   adwokat Dominika Wetoszka 2) 11:30 – 14:00 PG_Prawo spółdzielcze                 –   pr. Joanna Gibas-Kobierecka