Szkolenia online w Gdańsku

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu szkolenia „Sprawy cywilne z udziałem gminy – zagadnienia wybrane cz. I” z dnia 16.10.2023 r. na 19.10.2023 r.


Informujemy, że 31 grudnia 2023r. kończy się Piąty Cykl Szkoleń Zawodowych (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust.3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w ciągu tego cyklu. Prosimy o zweryfikowanie swoich punktów szkoleniowych. 

Szczegółowe informacje: WAŻNE – Przypomnienie o kończącym się Piątym Cyklu Szkoleń Zawodowych (2021-2023) – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku (oirp.gda.pl)