Legitymacje

Wnioski o legitymację  należy składać za pośrednictwem extranetu.

Należy załączyć zdjęcie, które powinno spełniać następujące parametry:

  • Typ zdjęcia: legitymacyjne/dowodowe/paszportowe, na jasnym, jednolitym tle
  • Dopuszczalny format zdjęcia: jpg
  • Maksymalna rozdzielczość:1200×1800
  • Minimalna rozdzielczość: 480×640
  • Maksymalny rozmiar pliku: 2MB
  • Minimalny rozmiar pliku: 100KB

Zdjęcia niespełniające powyższych parametrów będą usuwane.

Wyrobienie legitymacji aplikanckiej jest nieodpłatne.