Informacje ogólne

OŚRODEK MEDIACJI

Uchwałą z dnia 18 września 2007r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku powołała do życia Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Mediatorami wpisanymi na listę mediatorów Ośrodka są radcowie prawni należący do Izby gdańskiej. Każdy z naszych mediatorów posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z udziałem w rozstrzyganiu sporów. Równocześnie wszyscy brali udział w szkoleniach prowadzonych m.in., przez Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej oraz z udziałem Jeremy Fergusona i Andrew Fraley’a wybitnych angielskich mediatorów, współtwórców Exeter Mediation Scheme.

Ośrodek zapewnia profesjonalną obsługę postępowania mediacyjnego prowadzonego z wyboru stron oraz na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

DLACZEGO MEDIACJA

Mediacja jest jednym z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, pozwalającym na osiągnięcie przez strony satysfakcjonującego wyniku bez konieczności prowadzenia postępowania procesu sądowego.

W ramach postępowania mediacyjnego strony przy udziale mediatora ustalają sposób rozwiązania istniejącego pomiędzy nimi sporu. W postępowaniu sądowym strony po zaprezentowaniu swoich stanowisk i dowodów na ich poparcie są zdane na ocenę konfliktu dokonywaną przez sędziego, który wydaje wyrok. W mediacji strony przedstawiają nawzajem swoje racje i samodzielnie decydują, o sposobie zaspokojenia swoich interesów zgodnie ze swoimi potrzebami.

Udział w mediacji, sposób i czas jej zakończenia jest zależny od woli stron i ich potrzeb.

Mediacja zakończona ugodą jest sukcesem stron, pozwala im osiągnąć zaspokojenie swoich potrzeb w krótszym czasie, przy zdecydowanie niższych kosztach finansowych, a przede wszystkim pozwala ograniczyć koszty emocjonalne związane z rozwiązywaniem sporu w postępowaniu sadowym.

Profesjonalny mediator, będąc absolutnie neutralnym, pomaga stronom zarządzać ich sporem w sposób elastyczny, odformalizowany i prowadzący do polubownego rozstrzygnięcia. W każdej mediacji sami zainteresowani określają sposób jej prowadzenia.

WZORY PISM MEDIACYJNYCH

W tym dziale zamieszczamy wzory klauzul i pism związanych z postępowaniem mediacyjnym. Proponowane rozwiązania dotyczą mediacji cywilnej regulowanej przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Mamy nadzieję, że będą stanowiły ułatwienie i dodatkową zachętę dla korzystania z mediacji jako pierwszego wyboru w rozwiązywaniu sporów. Zainteresowanych prosimy o uwagi do zamieszczonych wzorów i propozycji dalszych wzorów pism i rozwiązań związanych z postępowaniem mediacyjnym.