Szkolenia wyjazdowe

UWAGA – PULA MIEJSC PRZYWIDZIANYCH NA SZKOLENIE ZOSTAŁA WYCZERPANA. BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZYCH ZAPISÓW


Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP w Gdańsku w Dolinie Charlotty.

Szkolenie w dniach 20 – 22 października 2022 r. w Dolinie Charlotty /k. Słupska.

Program szkolenia:

Czwartek  20.10.2022r.

14.30 przyjazd – zakwaterowanie

15.00-16.30 obiad

16.00-19.00 Wykład na temat :  Postępowanie dowodowe w procesie cywilnym – rola sądu i profesjonalnego pełnomocnika. Projektowana nowelizacja KPC – sygnalizacja zagadnień. Wykł. : SSA T.Karczyńska-Szumilas

17.15-17.30 przerwa kawowa

20.30 uroczysta kolacja

 

Piątek  21.10.2022r.

8.00-09.30 śniadanie

09.30-14.00 Wykład na temat : Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane na tle najnowszej judykatury Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych – zagadnienia wybrane.

Podsumowanie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych w tzw. „sprawach frankowych”. Wykł. SSA T. Karczyńska-Szumilas

11.00-11.15 przerwa kawowa

14.00-15.30 obiad

15.30-19.00 Wykład na temat  : Dochodzenie roszczeń i postępowanie egzekucyjne w Niemczech w sprawach z elementem transgranicznym. Wykł. R.pr. Marta Fandrey

17.00-17.15 przerwa kawowa

19.30 kolacja grillowa

 

Sobota  22.10.2022r.

7.30-9.00 śniadanie

9.00-12.00 Wykład na temat : Elektroniczne postępowania rejestrowe –system PRS, RAR, S-24. Podobieństwa i różnice. Wykł. : Referendarz sądowy E. Rogowska

10.00-10.15 przerwa kawowa

12.00 zakończenie szkolenia, wyjazd

 

  • Miejsce szkolenia : Dolina Charlotty, Strzelinko 14.

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały Nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 700 zł. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 20.10.2022 r. godz. 14.30, zakończenie w dniu 22.10.2022 r. godz. 12.00. Szczegółowy porządek szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Przewidywana jest uroczysta kolacja i drugiego dnia kolacja grillowa ( przy dobrej pogodzie). Wi-Fi na terenie hotelu. Bezpłatne miejsca parkingowe.

Zgłoszenia tylko pisemne na załączonej karcie uczestnictwa wraz z dołączoną opłatą za uczestnictwo prosimy kierować na adres: Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk; tel.: 58-355-05-60 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oirp.gda.pl w terminie do dnia 12.10.2022r.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

Na karcie uczestnictwa prosimy o wskazanie osób do zakwaterowania w danym pokoju z wpisanym aktualnym numerem telefonu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie/ 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

OIRP w Gdańsku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Wpłaty na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183. Prosimy o wskazanie danych do faktury.