Składki członkowskie

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na zasadach określonych w Uchwale Nr 7 / VIII / 2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku. z późn. zm.

 

WPŁATY Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Grupa składki Składki ogółem a) Składka ubezpieczeniowa

b) Składka członkowska

Radcowie prawni wykonujący zawód 130,00 zł a) 19,00 zł
b) 111,00 zł
Radcowie niewykonujący zawodu 111,00 zł a) –
b) 111,00 zł
Emeryci lub renciści pobierający świadczenie emerytalne wykonujący zawód radcy prawnego 79,00 zł a) 19,00 zł
b) 60,00 zł
Prawnicy zagraniczni z UE 130 zł a) 19,00 zł
b) 111 zł
Prawnicy zagraniczni spoza UE 74,50 zł a) 19,00 zł
b) 55,50 zł
Aplikanci 30,00 zł a) –
b) 30,00 zł

Radcowie prawni emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu oraz radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej.

Wpłaty należy uiszczać na konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

 

Wpłaty dotyczące składek członkowskich aplikantów radcowskich należy uiszczać na konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
97 1090 1098 0000 0001 5607 5097

Informujemy, iż na wpłaty z tytułu składek członkowskich oraz opłaty za wpis na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich nie są wystawiane faktury VAT, ponieważ nie podlegają przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Opłaty wpisowe i składki członkowskie wynikają z przynależności do samorządu radcowskiego określonej przepisami ustawy o radcach prawnych.