Składki

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na zasadach określonych w Uchwale Nr 7 / VIII / 2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku. z późn. zm.

WPŁATY Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Grupa składkiSkładki ogółema) Składka ubezpieczeniowa

b) Składka członkowska

Radcowie prawni wykonujący zawód100,00 zła) 19,00 zł
b) 81,00 zł
Radcowie niewykonujący zawodu81,00 zła) –
b) 81,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód61,00 zła) 19,00 zł
b) 42,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści którzy nie wykonują zawoduZwolnieni od uiszczania składki członkowskieja) –
b) –
Prawnicy zagraniczni spoza UE59,50 zła) 19,00 zł
b) 40,50 zł
Aplikanci radcowscy20,00 zła) –
b) 20,00 zł
Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnegoZwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

 

Wpłaty należy uiszczać na konto izby podane w zakładce Kontakt.