Składki członkowskie

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na zasadach określonych w Uchwale Nr 7 / VIII / 2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku. z późn. zm.

 

WPŁATY Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Grupa składkiSkładki ogółema) Składka ubezpieczeniowa

b) Składka członkowska

Radcowie prawni wykonujący zawód130,00 zła) 19,00 zł
b) 111,00 zł
Radcowie niewykonujący zawodu111,00 zła) –
b) 111,00 zł
Emeryci lub renciści pobierający świadczenie emerytalne wykonujący zawód radcy prawnego79,00 zła) 19,00 zł
b) 60,00 zł
Prawnicy zagraniczni z UE130 zła) 19,00 zł
b) 111 zł
Prawnicy zagraniczni spoza UE74,50 zła) 19,00 zł
b) 55,50 zł
Aplikanci30,00 zła) –
b) 30,00 zł

Radcowie prawni emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu oraz radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat, są Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej.

Wpłaty należy uiszczać na konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183

Informujemy, iż na wpłaty z tytułu składek członkowskich oraz opłaty za wpis na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich nie są wystawiane faktury VAT, ponieważ nie podlegają przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Opłaty wpisowe i składki członkowskie wynikają z przynależności do samorządu radcowskiego określonej przepisami ustawy o radcach prawnych.