Akty prawne

W załączniku UCHWAŁA Nr 192/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

REGULAMIN ODBYWANIA APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Zasady odbywania szkolenia zawodowego przez aplikantów radcowskich są określone przez Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej. Tekst jednolity Regulaminu znajduje się w załączniku  do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  Nr 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

PROGRAM APLIKACJI

Krajowa Rada Radców Prawnych ustala program, aplikacji zawierający obowiązujący wykaz zajęć i praktyk.  Program aplikacji jest załącznikiem do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej i znajduje się w załączniku do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020 r .w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach i kolokwiach. Aktualny wykaz stanowi załącznik do uchwały Prezydium KRRP 638/X/2019 z dnia 28 glistopada 2019 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2020.