Akty prawne

REGULAMIN ODBYWANIA APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Zasady odbywania szkolenia zawodowego przez aplikantów radcowskich są określone przez Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej. Tekst jednolity Regulaminu znajduje się w załączniku do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

 

ZASADY ODBYWANIA APLIKACJI RADCOWSKIEJ W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII OGŁOSZONYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19

W załączniku UCHWAŁA Nr 211/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, oraz

UCHWAŁA Nr 954/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

PROGRAM APLIKACJI

Krajowa Rada Radców Prawnych ustala program aplikacji zawierający obowiązujący wykaz zajęć i praktyk.  Program aplikacji jest załącznikiem do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej i znajduje się w załączniku do Uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach i kolokwiach. Aktualny wykaz stanowi załącznik do uchwały Prezydium KRRP Nr 1214/XI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2024.

UCHWAŁA Nr 1209/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2024.