Egzamin radcowski

Poniżej w załącznikach wyniki egzaminu radcowskiego w 2021 r.

Informujemy, iż wgląd do prac jest możliwy po otrzymaniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej.

———————————————————————————————–

Poniżej w załącznikach informacja dla zdających egzamin radcowski w 2021 r.

Poniżej w załącznikach plan ERGO ARENY:
– Komisja Egzaminacyjna – wejście oznaczone A1 – KOMISJA EGZAMINACYJNA 1 (PARKING P2 KOMISJI 1)
– Komisja Egzaminacyjna Nr 2 – wejście oznaczone A1 – KOMISJA EGZAMINACYJNA 2 (PARKING P2 KOMISJI 2)
– Komisja Egzaminacyjna Nr 3 – wejście oznaczone T1 – KOMISJA EGZAMINACYJNA 3 (PARKING P1 DLA UCZESTNIKÓW KOMISJI 3)

W związku z wyznaczeniem terminów egzaminu komorniczego na dni 12-14 maja 2021 r. i egzaminów adwokackiego i radcowskiego na dni 18-21 maja 2021 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne, które zostały przesłane Przewodniczącym komisji egzaminacyjnych, Przewodniczącym rad izb komorniczych oraz Dziekanom okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich uczestników egzaminu.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wytyczne-ministra-sprawiedliwosci-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-komorniczego-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2021-r

Informujemy, że w czasie egzaminu radcowskiego Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. udostępni komisjom egzaminacyjnym program LEX w wersji przygotowanej pod egzamin.

Ponieważ wersja ta różni się zawartością od wersji, którą znamy na co dzień, aby ułatwić poruszanie się po programie w czasie egzaminów, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. przygotowała bezpłatne szkolenie z obsługi LEX-a.

Szkolenie odbędzie się dnia 22.04.2021 r. o godz. 14:00 i można się na nie zapisać na stronie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/egzamin-zawodowy?utm_source=direct&utm_medium=email&utm_campaign=WKPL_LEG_WEB_LKP-WEB-egzamin-zawodowy-04-21-TOFU_LFM/PRW0220001_NWB012&utm_term=web&utm_content=1200×1200

W załącznikach informacja o szkoleniu.

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 26 marca 2021 r. w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w 2021 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 18-21 maja 2021 r.

Przesunięcie planowanego pierwotnie na marzec terminu egzaminów nastąpiło z uwagi na rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, bowiem ryzyko dalej idących obostrzeń, które mogą obowiązywać w związku z pandemią, jest znacząco wyższe w marcu niż w maju. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie tysięcy zdających, członków komisji egzaminacyjnych, osób wsparcia administracyjnego i technicznego i ich rodzin, termin egzaminów został wyznaczony w okresie późnowiosennym.

W zależności od sytuacji epidemicznej, rozważone zostanie przeprowadzenie egzaminów w adekwatnym reżimie sanitarnym, wzorowanym  np. na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujących na egzaminach prawniczych w 2020 r.