Kontakt

Ośrodek Mediacji przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34
80 – 803 Gdańsk
e-mail: mediacje@oirp.gda.pl
tel./fax +48 58 3029728

Rachunek bankowy:

20 1090 1098 0000 0001 3091 2161