e-Doręczenia

Czego dotyczy zakładka

Minister Cyfryzacji ustalił termin wdrożenia technicznych rozwiązań umożliwiających doręczanie korespondencji elektronicznie. W świetle nowych regulacji, radcowie prawni i adwokaci będą musieli dostosować się do nowego systemu doręczeń.

Kluczowe daty

29 maja 2023: Wydanie komunikatu przez Ministra Cyfryzacji.
30 grudnia 2023: Termin wdrożenia technicznych rozwiązań dla e-doręczeń. * *(Ministerstwo Cyfryzacji wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r.)

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY

Obowiązki radców prawnych

 • Posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów, powiązanego z usługami rejestrowanego doręczenia.
 • Utworzenie adresu doręczeń na podstawie wniosku składanego online.
 • W przypadku radców prawnych działających w spółkach: wyznaczenie administratora skrzynki doręczeń.
 • Radcy prawni mogą posiadać jedną skrzynkę doręczeń, ale mogą też założyć dodatkową prywatną skrzynkę.

Ważne informacje dotyczące e-doręczeń

 • Wpis adresu do bazy jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.
 • Korespondencja elektroniczna uważana jest za doręczoną po 14 dniach od wpłynięcia, jeśli nie została odebrana wcześniej.
 • Odebranie dokumentu to działanie, które pozwala adresatowi na zapoznanie się z jego treścią.
 • E-doręczenia będą miały podobne skutki jak tradycyjne listy polecone.
 • Korzystanie z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez radców prawnych do podmiotu publicznego jest zwolnione z opłat, ale korzystanie z kwalifikowanych usług zaufania jest płatne.

Co radca prawny powinien zrobić

 • Zarejestrować adres do e-doręczeń.
 • Złożyć odpowiedni wniosek online w celu założenia adresu.
 • W przypadku działania w formie spółki: wyznaczyć administratora skrzynki doręczeń.
 • Zapoznać się z regulacjami dotyczącymi e-doręczeń, aby prawidłowo odbierać korespondencję i unikać nieporozumień.
 • Podsumowując, nowe regulacje wprowadzają obowiązek korzystania z e-doręczeń dla radców prawnych i adwokatów. W związku z tym, muszą oni dostosować się do nowego systemu i wdrożyć odpowiednie procedury w swoich kancelariach.

e-Doręczenia F.A.Q.

Czym są e-Doręczenia

Są równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Są usługą zaufania świadczoną na podstawie rozporządzenia eIDAS i norm ETSI (Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych). Opisują one m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, a także odpowiednie dla nich certyfikaty.

e-Doręczenia docelowo zastąpią korespondencję na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Kto będzie zobowiązany do korzystania z e-Doręczeń?

Podmioty publiczne będą miały obowiązek wysyłać i odbierać dokumenty z wykorzystaniem systemu e-Doręczeń.

Radcowie prawni jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego będą zobowiązani są posiadać skrzynkę do e-doręczeń i w związku z tym zobowiązani są odbierać korespondencję przesłaną od podmiotów publicznych.

Dla radców prawnych obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych będzie obowiązywać od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r.

W jaki sposób można korzystać z e-Doręczeń?

Z e-Doręczeń będzie można korzystać przez:

 1. skrzynkę e-Doręczeń na mObywatel.gov.pl i edoreczenia.gov.pl,
 2. skrzynkę na Koncie Przedsiębiorcy na biznes.gov.pl,
 3. system kancelaryjny EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentami) zintegrowany z e-Doręczeniami,
 4. aplikacje firm dostarczających usługę e-Doręczeń.

Czy wszystkie urzędy będą wysyłać swoje pisma i dokumenty przez e-Doręczenia?

Tak, ale nie od razu. Podmioty publiczne mogą już wysyłać pisma i dokumenty przez e-Doręczenia. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosił w specjalnym komunikacie termin, od którego urzędy będą miały obowiązek korzystać z e-Doręczeń.

Szczegółowy harmonogram prowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram.

Czy wszyscy obywatele będą musieli korzystać z e-Doręczeń?

Korzystanie z e-Doręczeń przez obywateli nie jest to obowiązkowe.

Czy e-Doręczenia są równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą?

Tak. e-Doręczenia mogą być wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym, sądowym i cywilnym, ponieważ są usługą zaufania, co oznacza, że:

 • nadawca i odbiorca są identyfikowani (ich tożsamość jest sprawdzana) i nikt nie może przejąć ich adresów ani podszyć się pod nich,
 • zaufany dostawca usługi umożliwia pobranie dowodu wysyłania i doręczenia korespondencji,
 • usługa jest zabezpieczona tak, aby nikt nie mógł zmienić treści korespondencji w drodze między nadawcą a odbiorcą.

Co to jest adres do e-Doręczeń?

To adres doręczeń elektronicznych (ADE) nadawany użytkownikowi e-Doręczeń. To  nie jest adres e-mail. Właściwości adresu do e-Doręczeń:

 • jest indywidualny – przypisany do danego użytkownika,
 • umożliwia jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata,
 • nie może zmienić właściciela.

Każdy adres do e-Doręczeń jest wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Baza Adresów Elektronicznych to rejestr publiczny, w którym zapisywane są wszystkie adresy do e-Doręczeń. Adresy zamieszczone w bazie są wiarygodne, ponieważ  podczas wnioskowania o adres do e-Doręczeń weryfikowana jest tożsamość właściciela adresu.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Założenie adresu do e-Doręczeń jest możliwe poprzez formularza dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen,

Wraz z adresem zostanie założona skrzynka, z której można wysyłać i odbierać wiadomości z e-Doręczeń.

Jak przebiega proces zakładania adresu do e-Doręczeń?

Wypełnij wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń. Podaj w formularzu dane swoje lub firmy albo innej organizacji, dla której zakładasz adres. Możesz także wskazać administratora skrzynki, czyli osobę, która będzie nią zarządzała w imieniu Twojej firmy lub organizacji.
Wniosek zostanie sprawdzony.
Skrzynkę trzeba jeszcze aktywować – otrzymasz wiadomość z informacją, jak to zrobić.

Jak aktywować skrzynkę do e-Doręczeń?

Osobistą: 

Firmową:

Gdy skrzynka będzie aktywna, otrzymasz e-maila, że możesz z niej korzystać.

Ważne! Gdy aktywujesz skrzynkę, będziesz otrzymywać korespondencję od podmiotów, które używają e-Doręczeń. Zapoznaj się z pouczeniem o skutkach prawnych.

Chcę założyć adres dla siebie, ale mam też firmę i wykonuję zawód zaufania publicznego.
Czy muszę zakładać kilka adresów do e-Doręczeń?

Dla każdej z tych trzech ról zakładasz oddzielny adres do e-Doręczeń:

 • jako osoba prywatna,
 • dla swojej firmy,
 • jako osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego.

W jakim formacie mogę pobrać wiadomość ze skrzynki e-Doręczeń?

Wiadomość wraz z załącznikami i potwierdzeniem jej wysłania i odebrania możesz pobrać w skompresowanym pliku ZIP. Gdy go rozpakujesz, w folderze znajdziesz wszystkie pliki dotyczące przesyłki. Będą one w formatach PDF i XML, a załączniki w formacie, w jakim dodał je nadawca. Możesz również pobrać osobno poszczególne załączniki.

Więcej Informacji

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:  https://www.gov.pl/web/e-doreczenia