Wyniki kolokwium 07.07.2020

Wyniki kolokwium z przedmiotu: Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych przeprowadzonego w dniu 07.07.2020 r. Zapytania w sprawie kodu zdającego proszę kierować na maila: marta.reliszko@oirp.gda.pl

Wyniki kolokwium 06.07.2020

Wyniki kolokwium z przedmiotu: Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych przeprowadzonego w dniu 06.07.2020 r. Zapytania w sprawie kodu zdającego proszę kierować na maila: marta.reliszko@oirp.gda.pl

Kolokwium z przedmiotu “Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”

Informujemy, że uchwałą Prezydium Rady z dnia 18 czerwca 2020 r. ustalono następujące terminy kolokwiów dla I roku aplikacji: Prawo pracy i Prawo ubezpieczeń społecznych:     6 i 7 lipca 2020 r. 1.1. kolokwium poprawkowe (II termin)                                                            15 września 2020 r. 1.2. kolokwium dodatkowe (III termin)                                                             29 września 2020 r.