Kolokwium z przedmiotu: “Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia” (termin dodatkowy)

Informujemy, że uchwałą Prezydium z dnia 21 grudnia 2020 r. ustalono następujący termin kolokwium dla II roku aplikacji z przedmiotu: “Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia” (III termin) – 30 grudnia 2020 r. Kolokwium wyznaczono na godzinę 10:00. Odbędzie się w formie zdalnej. Linki dostępu …

Kolokwium z przedmiotu “Prawo rodzinne i opiekuńcze” – termin dodatkowy

Informujemy, że uchwałą Prezydium z dnia 9 grudnia 2020 r. ustalono następujący termin kolokwium dla II roku aplikacji z przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze – 21 grudnia 2020 r. Kolokwium rozpocznie się o godzinie 12:00 i odbędzie się w formie zdalnej. Linki dostępu zostaną przesłane na adresy e-mail aplikantów.