Kolokwium z przedmiotu “Prawo rodzinne i opiekuńcze” – II termin

Kolokwium pisemne dla II roku aplikacji radcowskiej (II termin) z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze odbędzie się dnia 5 października 2020 r.  w sali mieszczącej się w Ośrodku Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3 Zdający powinni stawić się na kolokwium o godzinie 9:00 Aplikanci proszeni są o posiadanie dokumentu tożsamości.

Kolokwium z przedmiotu “Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia”

Gdańsk, dnia 14 września 2020 r.   Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla II roku aplikacji OIRP w Gdańsku radca prawny Tadeusz Jackowski   Aplikanci II roku aplikacji radcowskiej OIRP w Gdańsku   Informacja dla zdających kolokwium w formie pisemnej w dniu 21 września roku 2020 Informuję, że kolokwium w formie pisemnej z przedmiotu Prawo karne, postępowanie …

Kolokwium z przedmiotu “Prawo rodzinne i opiekuńcze”

W załączniku lista aplikantów, którzy złożyli oświadczenie o wyborze rozwiązania zadania podczas kolokwium pisemnego w roku szkoleniowym 2020 przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o akceptacji warunków z tym związanych. Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2020 r.   Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla II roku aplikacji OIRP w Gdańsku radca prawny Tadeusz Jackowski   Aplikanci II roku …