Organy izby

Prezydium Rady

Magdalena Witkowska – dziekan Rady
Bartosz Szolc-Nartowski – wicedziekan Rady ds. Aplikacji i Doskonalenia Zawodowego
Marek Rusiecki – wicedziekan Rady ds. Promocji i Wykonywania Zawodu
Anna Kluczek-Kollar – wicedziekan Rady ds. Integracji Środowiskowej i Współpracy Zagranicznej
Andrzej Bodakowski – sekretarz
Paweł Czerniewski – skarbnik
Jakub Puszkarski – członek Prezydium Rady, Kierownik Szkolenia Aplikantów


Członkowie rady

 1. Bożko-Kozikowska Ewa
 2. Czugan Marcin
 3. Gibas-Kobierecka Joanna
 4. Gliniewicz Piotr
 5. Jezierewska Ewa
 6. Kubik Piotr
 7. Łojkowska Joanna
 8. Mosek Jerzy
 9. Niesiołowski Jarosław
 10. Palak Tomasz
 11. Szarmach Anna
 12. Tołwiński Rafał
 13. Wojciechowski Zbigniew
 14. Wojtiekun Wanda
 15. Wolny-Dunst Tomasz

Rzecznik Dyscyplinarny

Anna Stempniewicz-Czarnecka

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

1. Grabowski Artur
2. Kłosowska Anna
3. Kurek Rafał
4. Lisiecka Aleksandra
5. Niewiadomska Anna Maria
6. Sarzyński Piotr
7. Tuszyńska Renata
8. Trzeciak Joanna
9. Trzcionkowska-Radomińska Małgorzata
10. Widulińska Katarzyna


Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 1. Buchholz Teresa
 2. Juśkiewicz-Dobrosielska Barbara
 3. Małysa Marta
 4. Skiba Barbara

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

 1. Austen-Palicka Anna
 2. Białkowska-Andrzejewska Katarzyna
 3. Bigus Piotr
 4. Bogdanis Anna
 5. Bruska Justyna
 6. Czarnecka Elżbieta
 7. Fabiś Danuta
 8. Fontańska Joanna
 9. Friedrich-Sarad Joanna
 10. Gliniewicz Grażyna
 11. Jakubowski Grzegorz
 12. Okoń Małgorzata
 13. Pułka Paweł
 14. Ratasiewicz Joanna
 15. Sobala Katarzyna
 16. Węgrzyńska-Górzyńska Karolina
 17. Winkowski Łukasz

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

 1. Bodakowski Andrzej
 2. Foryś Marek
 3. Friedrich-Sarad Joanna
 4. Gibas-Kobierecka Joanna
 5. Jasiak Michał
 6. Łojkowska Joanna
 7. Machnikowska Anna
 8. Mosek Jerzy
 9. Pilewska Joanna
 10. Puszkarski Jakub
 11. Stempniewicz-Czarnecka Anna
 12. Swajda-Witaszek Katarzyna
 13. Szolc-Nartowski Bartosz
 14. Ślązak Maria
 15. Witkowska Magdalena
 16. Wojciechowski Zbigniew
 17. Wojtiekun Wanda
 18. Wolny-Dunst Tomasz  

Apl. radc. Mateusz Smoliński – delegat aplikantów


Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Jerzy Mosek – wybrany na Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
Maria Ślązak
Bartosz Szolc-Nartowski
Tomasz Wolny-Dunst


Rzecznicy Prasowi

Adam  Chudziński – rzecznik prasowy
Krzysztof Jóźwiak – zastępca rzecznika prasowego


Komisje Stałe Rady OIRP w Gdańsku

1) Komisja ds. aplikacji:

Przewodniczący: Rafał Tołwiński
członkowie:
Krzysztof Woźnica
Bartosz Kędzierski
Jarosław Niesiołowski
Tomasz Sadowski

2) Komisja ds. promocji i marketingu

Przewodniczący: Tomasz Palak
członkowie:
Anna Lewandowska
Dawid Rogoziński
Tomasz Wolny-Dunst
Piotr Grubba
Łukasz Winkowski
Marek Foryś
Marcin Czugan
Hubert Wyłoga
Jakub Kaczyński
Krzysztof Jóźwiak
Dominika Pacholska

3) Komisja ds. integracji, sportu i turystyki

Przewodniczący: Tomasz Oleksiewicz
członkowie:
Michał Jasiak
Marcin Czugan
Aleksandra Worzała
Paweł Kuropatwa
Tomasz Jeżewski
Jacek Formela
Tomasz Wolny- Dunst

4) Komisja ds. doskonalenia zawodowego

Przewodniczący: Kierownik Szkolenia Radców Prawnych Wanda Wojtiekun
członkowie:
Rafał Tołwiński
Wojciech Drożdżał
Dominika Mróz-Szarmach
Jakub Puszkarski
Anna Austen-Palicka
Marta Dargas-Draganik
Tomasz Jeżewski

5) Komisja ds. współpracy z zagranicą

Przewodnicząca: Joanna Łojkowska
zastępca przewodniczącego Jarosław Niesiołowski
Małgorzata Jaskólska
Katarzyna Ludwichowska
Adam Kaczko
Michał Widawski
Marta Dargas – Draganik
Szymon Dejk

6) Komisja ds. seniorów i spraw socjalnych

Przewodniczący: Zbigniew Wojciechowski,
członkowie:
Piotr Gliniewicz,
Wojciech Armknecht

7) Komisja ds. wpisów i wykonywania zawodu

Przewodniczący: Jerzy Mosek
Członkowie:
Agnieszka Budzyńska
Jarosław Niesiołowski
Zbigniew Wojciechowski

8) Komisja ds. edukacji prawnej i pro bono

Przewodniczący: Tomasz Wolny-Dunst,
zastępca przewodniczącego Ewa Bożko-Kozikowska
zastępca przewodniczącego Karolina Węgrzyńska-Górzyńska,
członkowie:
Izabela Duczyńska
Michał Urban
Tomasz Witt
Marta Flis – Świeczkowska
Barbara Sikorska

9) Komisja ds. kultury

Przewodnicząca: Joanna Friedrich-Sarad
członkowie:
Anna Szarmach
Marta Małysa
Dorota Chylińska

10) Komisja ds. nieodpłatnej pomocy prawnej

Przewodniczący: Michał Jasiak
Członkowie:
Teresa Bucholz
Marek Kumiński
Zbigniew Wojciechowski

11) Komisja ds. Legal Tech

Przewodnicząca: Anna Austen-Palicka
Marta Dargas-Draganik
Alicja Kaczkowska
Alicja Wiechowska
Tomasz Palak
Małgorzata Węgrzak
Marek Stanke
Paweł Kardasz.

12) Komisja ds. praw człowieka

Przewodnicząca: Agnieszka Budzyńska
członkowie:
Marcin Drzewicki
Monika Prawdzik
Jakub Puszkarski
Magda Krzyżanowska-Mierzewska
Wojciech Drożdżał
Jakub Turski
Katarzyna Kłobukowska
Adrian Firs
Michał Stańczak
Małgorzata Stankius

13) Komisja ds. etyki i wykonywania zawodu

Przewodnicząca: Joanna Gibas-Kobierecka
członkowie:
Katarzyna Ludwichowska
Monika Chabel
Paweł Czerniewski
Agnieszka Gajda