Organy izby

PREZYDIUM RADY

Jerzy Mosek – Dziekan
Wojciech Grochowiecki – vice-dziekan
Ewa Jezierewska – vice-dziekan
Bartosz Szolc-Nartowski – vice-dziekan
Andrzej Bodakowski – sekretarz
Marek Rusiecki – skarbnik
Magdalena Witkowska – członek Prezydium
Tadeusz Jackowski – członek Prezydium

CZŁONKOWIE RADY

 1. Buchholz Teresa
 2. Czerniewski Paweł
 3. Czugan Marcin
 4. Gliniewicz Piotr
 5. Jasiak Michał
 6. Kluczek-Kollar Anna
 7. Kumiński Marek
 8. Łojkowska-Paprocka Joanna
 9. Niesiołowski Jarosław
 10. Soja Teresa
 11. Szarmach Anna
 12. Tołwiński Rafał
 13. Wojciechowski Zbigniew
 14. Wojtiekun Wanda

Rzecznik dyscyplinarny

Anna Stempniewicz-Czarnecka

Z-cy rzecznika dyscyplinarnego

1. Barbara Cichosz
2. Anna Kłosowska
3. Anna Maria Niewiadomska
4. Mariusz Rubaszewski
5. Piotr Sarzyński
6. Katarzyna Swajda-Witaszek
7. Małgorzata Trzcionkowska
8. Renata Tuszyńska
9. Katarzyna Widulińska

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

Przewodnicząca: Joanna Gibas-Kobierecka

z-ca: Anna Żółtańska-Figiel

 1. Andryskowska Joanna
 2. Bogdanis Anna
 3. Czarnecka Elżbieta
 4. Czepulonis Bożenna
 5. Daniluk Elżbieta
 6. Friedrich-Sarad Joanna
 7. Gliniewicz Grażyna
 8. Grochowiecki Michał
 9. Haniewicz Iwona
 10. Leszczyński Władysław
 11. Lidzbarska Anna
 12. Łopaciński Marcin
 13. Micewicz Bożena
 14. Ratasiewicz Joanna
 15. Sobala Katarzyna
 16. Szurkowski Waldemar

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Marta Masłysa
Z-ca Barbara Juśkiewicz- Dobrosielska
Sekretarz – Małgorzata Stempniewicz
Członek – Barbara Skiba

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

 1. Cybulski Juliusz
 2. Daniluk Elżbieta
 3. Friedrich-Sarad Joanna
 4. Gibas-Kobierecka Joanna
 5. Jezierewska Ewa
 6. Kubik Piotr
 7. Małysa Marta
 8. Mosek Jerzy
 9. Stempniewicz-Czarnecka Anna
 10. Stępień-Sporek Anna
 11. Suszek Roman
 12. Swajda-Witaszek Katarzyna
 13. Szolc-Nartowski Bartosz
 14. Ślązak Maria
 15. Tuszyńska Renata
 16. Witkowska Magdalena
 17. Wojciechowski Zbigniew
 18. Wojtiekun Wanda
 19. Żółtańska-Figiel Anna
 20. Puszkarski Jakub – aplikant

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych:

Jerzy Mosek (wybrany na Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych)
Maria Ślązak
Ewa Jezierewska
Magdalena Witkowska (członek Prezydium KRRP)

Sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Juliusz Cybulski (zastępca przewodniczącego)

Piotr Kubik

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej

Marta Małysa

 Stałe Komisje Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

 • Komisja ds. aplikacji:

Przewodniczący: Teresa Buchholz

Członkowie:

Teresa Soja
Wanda Wojtiekun

 • Komisja ds. skarg i wniosków:

Przewodniczący: Marek Kumiński

Z-ca Przewodniczącego: Teresa Soja

Członkowie:

Piotr Gliniewicz
Anna Szarmach

 • Komisja ds. wykonywania zawodu i etyki zawodowej:

Przewodniczący: Paweł Czerniewski

Członkowie:

Piotr Ignatiuk
Marek Kumiński
Dorota Piotrowska
Renata Tuszyńska

Osoby współpracujące: Wojciech Czeszejko-Sochacki, Barbara Sikorska, Joanna Sadowska, Wojciech Armknecht

 • Komisja ds. integracji, sportu i turystyki

Przewodniczący: Marcin Czugan

Członkowie:

Michał Jasiak
Anna Stępień-Sporek
Rafał Tołwiński
Piotr Szudejko

Osoby współpracujące: Łukasz Walter, Mateusz Michalski

 • Komisja ds. doskonalenia zawodowego

Przewodniczący, Kierownik szkolenia radców prawnych: Wanda Wojtiekun

Członkowie:

Teresa Buchholz
Marcin Czugan
Ewa Kowalska
Katarzyna Patocka

 • Komisja ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka

Przewodniczący: Magdalena Witkowska

Członkowie:

Marcin Drzewicki
Tomasz Wolny-Dunst
Ewa Bożko-Kozikowska
Jakub Puszkarski
Michał Urban
Tomasz Witt

Osoby współpracujące: Łukasz Walter, Grzegorz Wroński, Mateusz Michalski, Jakub Puszkarski, Wojciech Czeszejko-Sochacki, Barbara Sikorska, Edyta Kubiak-Lipowska, Anna Gorlikowska, Ewa Bożko-Kozikowska, Agnieszka Serba-Chrzanowska, Magdalena Stachal, Joanna Sadowska, Anna Smolak- Mróz, Karolina Irczyc, Karolina Węgrzyńska-Górzyńska, Paulina Miksa-Martusewicz, Krystyna Rams-Lachowicz

 • Komisja ds. współpracy z zagranicą

Przewodniczący: Jarosław Niesiołowski

Z-ca Przewodniczącego: Joanna Łojkowska-Paprocka

Członkowie:
Marcin Czugan
Małgorzata Jaskólska
Katarzyna Ludwichowska
Joanna Pilewska
Dorota Rosiak
Alicja Swinarska-Poraj
Michał Widawski
Magdalena Witkowska
Karolina Irczyc
Maria Ślązak
Marek Foryś
Jakub Puszkarski
Małgorzata Stępień
Katarzyna Widulińska
Adam Kaczko

Osoby współpracujące: Magdalena Stachal, Aleksandra Kubiś

 • Komisja ds. medialnych i promocji zawodu

Przewodniczący: Anna Kluczek-Kollar

Członkowie:

Adam Chudziński
Michał Koralewski
Agnieszka Pastewska-Surdy

Osoby współpracujące: Łukasz Walter, Grzegorz Walter, Mateusz Michalski, Magdalena Stachal

 • Komisja ds. seniorów i spraw socjalnych

Przewodniczący: Zbigniew Wojciechowski

Członkowie:

Piotr Gliniewicz
Joanna Sadowska
Anna Szarmach
Magdalena Stachal
Piotr Wiśniewski

 • Komisja ds. wpisów

Przewodniczący: Wojciech Grochowiecki

Członkowie:
Teresa Buchholz
Marek Rusiecki
Teresa Soja
Zbigniew Wojciechowski

 • Komisja ds. edukacji prawnej

Przewodniczący: Jakub  Puszkarski

Członkowie:
Barbara Cichosz
Anna Palicka
Małgorzata Stempniewicz
Karolina Węgrzyńska-Górzyńska

Osoby współpracujące: Wisława Niwczyk, Małgorzata Kozubal

 • Komisja ds. kultury

Przewodniczący: Joanna Friedrich-Sarad

Członkowie:
Marta Małysa
Anna Szarmach
Dorota Chylińska