Praktyki

W trakcie I roku aplikant obowiązany jest do odbycia praktyk w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów (pod nadzorem radcy prawnego) w wymiarze 24 jednodniowych zajęć.
Ponadto aplikant I roku odbywa praktyki w sądach powszechnych (w wymiarze 16 jednodniowych zajęć), w celu praktycznego zapoznania się ze sposobem ich funkcjonowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu radcy prawnego.
W ramach praktyk patroni lub opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantowi uczestnictwo w co najmniej trzech rozprawach sądowych przed uzyskaniem możliwości występowania aplikanta przed sądem tj. w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.