Jak uzyskać informacje z księgi wieczystej?

Księga wieczysta to podstawowe i najważniejsze źródło danych o nieruchomości (gruncie, budynku, lokalu). W przypadku sprzedaży nieruchomości czy też w toku postępowań sądowych to właśnie odpis z księgi wieczystej jest dowodem prawa własności nieruchomości, innych praw jej dotyczących (np. służebności, hipoteki) oraz przedstawia kluczowe informacje o nieruchomości takie jak powierzchnia, numer działki ewidencyjnej itp.

Uzyskanie informacji z księgi wieczystej jest dosyć proste w przypadku, kiedy znamy numer księgi wieczystej. Możliwe jest wówczas sprawdzenie jej przede wszystkim na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – ekw.ms.gov.pl. Dostępny jest wgląd do aktualnej treści księgi wieczystej, z której dowiemy m.in. jakie jest położenie, powierzchnia i obciążenia nieruchomości oraz kto jest wpisany jako aktualny właściciel nieruchomości. Możliwy jest także wgląd do zupełnej treści księgi wieczystej, w którym oprócz wskazanych wcześniej informacji możemy prześledzić zmiany w prawie własności, poprzednie obciążenia oraz przekształcenia nieruchomości – czy dana działka była wydzielona z innej albo czy została scalona z inną.

Nie zawsze jednak sam wgląd do treści księgi wieczystej jest wystarczający. Organy administracyjne oraz sąd w określonych sytuacjach wymagają przedstawienia odpisu księgi wieczystej. Jego uzyskanie jest też zazwyczaj niezbędne w przypadku sprzedaży nieruchomości, kiedy to odpis księgi wieczystej należy przedstawić stronie kupującej oraz notariuszowi. Znając numer księgi wieczystej możemy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania w sądzie albo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) i złożyć go w dowolnym sądzie w wydziale ksiąg wieczystych – odpis powinniśmy otrzymać ,,od ręki”, jeśli od razu opłacimy wniosek. Możemy też złożyć wniosek elektronicznie – https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1. Odpis zostanie nam wysłany pocztą tradycyjną albo elektroniczną w ciągu 30 dni od złożenia opłaconego wniosku.

Opłaty od wniosku  wynoszą odpowiednio przy samodzielnym druku albo odbiorze w sądzie lub listownie:

  • za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 / 30zł;
  • za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 /60 zł’
  • za wyciąg z księgi wieczystej z:

jednego działu – 5/15 zł;
dwóch działów – 10/20 zł;
trzech działów – 15/25 zł;
czterech działów – 20/30 zł;

  • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5/10 zł.

Bardziej skomplikowane jest uzyskanie informacji o nieruchomości, kiedy nie znamy numeru księgi wieczystej. W takiej sytuacji możemy udać się do odpowiedniego Starostwa Powiatowego –  Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Konieczne jest złożenie wniosku o pozyskanie wypisu z rejestru gruntów z numerem księgi wieczystej danej nieruchomości oraz uiszczenia opłaty. Aby nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie we wniosku trzeba uzasadnić, dlaczego występujemy z wnioskiem, czyli wykazać tzw. interes prawny.

aplikant radcowski Elżbieta Baranowska
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku


Źródła:
– Ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707, t.j. ze zm.).
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. z 2016 r. poz. 292 t.j.).
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1412).