Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 22 marca 2019 roku r. pr. Ewa Bożko-Kozikowska i r. pr. Michał Urban z Komisji ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka oraz r. pr. Szymon Dejk z Komisji ds. Edukacji Prawnej działających przy OIRP w Gdańsku uczestniczyli w spotkaniu “Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI Gdańsk). Na terenie kilku miast w Polsce ma zostać przetestowany model Kręgów Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem projektu jest stworzenie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych straci już oparcie w rodzinie.

W dniu 22.03.2019 r. w ramach spotkania warsztatowego rozmawialiśmy o tym co jest potrzebne, żeby Gdańska Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną mogła działać skutecznie w ramach projektu “Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Na spotkaniu ustaliliśmy potencjały, którymi dysponujemy oraz obszary ważne dla działania Koalicji. Wśród kwestii ważnych znalazły się zagadnienia prawne dotyczące działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przy których rozwiązywaniu OIRP w Gdańsku może wesprzeć Projekt.

#Niepełnosprawność #KręgiWsparcia #NiebieskiParasolRadcyPrawnego #OIRPGdańsk