Niebieski parasol – Edukacja prawna

Program edukacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. uczniów, studentów, organizacji pozarządowych czy seniorów. Głównym celem jest podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa na wielu płaszczyznach życia codziennego, w tym w szczególności w zakresie praw konsumenta, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spadkowego czy spółdzielczego. Program opiera się …