O programie

Program edukacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. uczniów, studentów, organizacji pozarządowych czy seniorów. Głównym celem jest podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa na wielu płaszczyznach życia codziennego, w tym w szczególności w zakresie praw konsumenta, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spadkowego czy spółdzielczego.

Program opiera się w szczególności na: edukacji prawnej (uczniów, nauczycieli, seniorów, studentów), informacji prawnej oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.  Program ze strony samorządu radcowskiego realizują radcy prawni i aplikanci radcowscy.

W ramach informacji prawnej funkcjonuje zespół redakcyjny. Zespół redakcyjny odpowiedzialny jest za przygotowywanie artykułów wyjaśniających wybrane problemy prawne, m.in. z zakresu prawa cywilnego, w tym konsumenckiego i rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa karnego. Zespół dokłada najwyższej staranności, by przygotowywane publikacje formułowane były zrozumiałym dla przeciętnego czytelnika językiem i odpowiadały na najczęściej pojawiające się w praktyce pytania i wątpliwości, w tym udzielały konkretnych wskazówek o walorze praktycznym.