Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców – aktualizacja listy!

W związku z aktualizacją listy radców prawnych deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do pełnienia tej funkcji do 24 listopada 2022 r. na adres mail: oirp@oirp.gda.pl podając: imię, nazwisko, adres prowadzonej działalności lub adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres poczty elektroniczne