Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie w sprawie podziękowań za udział w 9 Pomorskim Tygodniu Edukacji Prawnej!

Szanowni Państwo,

w załączeniu pismo z podziękowaniami od Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dnia 15.04.2024 r.  dla:

-r. pr. Anety Kostki
-r. pr. Ewy Lorbieckiej-Czucha
-r. pr. Pawła Grochal
-r.pr. Mateusza Hapka

za udział w 9 Pomorskim Tygodniu Edukacji Prawnej.

W imieniu OIRP w Gdańsku również przyłączamy się do podziękowań!