WAŻNE – Przypomnienie o kończącym się Piątym Cyklu Szkoleń Zawodowych (2021-2023)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Informujemy, że  31 grudnia 2023r. kończy się Piąty Cykl Szkoleń Zawodowych (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust.3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady …

Uchwała SN – III PZP 6/22

Szanowni Państwo, w wydanej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że orzekający w składzie jednoosobowym (w związku z COVID-19) sąd odwoławczy jest sądem sprzecznym z przepisami prawa, czego skutkiem jest nieważność postępowania. Poniżej znajdą Państwo treść uchwały. III PZP 6/22 Skład 7 sędziów Data wpływu: 14 grudnia 2022 r. Data orzeczenia: 26 kwietnia 2023 r. a) …

Nowa składka członkowska dla radców prawnych, emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, a składki członkowskiej aplikantów radcowskich – 30 zł. Zatem pełna składka, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wyniesie dla radców prawnych 130 zł, a dla …

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Szanowni Państwo Uprzejmie informuję, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026. Informujemy iż pełna treść Umowy dostępna jest także dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty. Zgodnie z Umową …

Przypomnienie o trwającym Piątym Cyklu Szkoleń Zawodowych (2021-2023)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Informujemy, że  31 grudnia 2023r. kończy się Piąty Cykl Szkoleń Zawodowych (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust.3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady …

Nowy Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Najważniejsze zmiany

Krajowa Rada Radców Prawnych podczas stacjonarnego posiedzenia w Warszawie uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Uchwalenie Regulaminu jest w dużej mierze konsekwencją nowelizacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego podczas lipcowego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. W jej efekcie dokonano zmiany systemowej polegającej na rozdzieleniu materii kodeksowej – regulującej zasady etyki zawodowej …

Przypomnienie o trwającym trzyletnim cyklu szkoleniowym

Przypominamy, iż kończy się drugi rok kolejnego trzyletniego cyklu szkoleniowego, trwającego od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2023r. Według danych na dzień 30 listopada 2022r. aż 876 radców prawnych nie uzyskało dotychczas jakiegokolwiek punktu szkoleniowego. Z drugiej zaś strony warto podkreślić, że obowiązek szkoleniowy w pełni wypełniło 764 radców prawnych. Przypominamy, że od tego …

Wyniki losowania zastępców radców prawnych wyznaczonych do nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2023

Wyniki losowania zastępców radców prawnych wyznaczonych do nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2023 Lista osób wylosowanych jako zastępca w punkcie nr 6 pomocy prawnej znajdującym się przy ulicy Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku: Drzewicki Marcin Bandelewska Monika Węgrzyńska-Górzyńska Karolina Widulińska Katarzyna Pawłowski Adam Bodakowski Paweł Pietrzak Izabela Stempniewicz Małgorzata Oktaba-Porożyńska Monika Pastuszak-Silska Magdalena Nowak Tomasz Karolak …

Wyniki losowania radców prawnych do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2023

Szanowni Państwo, prezentujemy wynik losowania radców prawnych do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2022 · powiat m. Gdańsk (4 punkty): Maciej Dehnel – wyznaczony radca prawny do punktu Gdańsk 6 – ul. Dyrekcyjna 5 Małgorzata Stempniewicz – wyznaczony radca prawny do punktu Gdańsk 7 – ul. Piekarnicza 16 Jan Karolak – wyznaczony radca …

Przypomnienie ws. założenia kont na Sądowym Portalu Informacyjnym

Szanowni Państwo, Przypominamy, że aktualnie znaczna część pism procesowych jest doręczona profesjonalnym pełnomocnikom za pomocą Sądowego Portalu Informacyjnego. Na naszej stronie znajdą Państwo szereg przydatnych informacji, m.in. w przedmiocie założenia konta – https://oirp.gda.pl/izba/doreczanie-pism-za-posrednictwem-portalu-informacyjnego/ Problem jest o tyle istotny, że wielu radców prawnych do chwili obecnej nie wystąpiło o stosowny akces. W załączeniu przesyłamy pismo Prezesa …