UWAGA – 27.09.2022r. – zmiana prowadzącego i tematu szkolenia punktowanego

U W A G A

Z  PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD NAS, SZKOLENIE W DNIU 27.09.2022r. POPROWADZI SSA TERESA KARCZYŃSKA-SZUMILAS, A TEMATEM BĘDZIE

Naruszenie dobra osobistego – odpowiedzialność cywilnoprawna na gruncie Kodeksu cywilnego.

Godzina szkolenia nie ulega zmianie.