Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP w Gdańsku w Dolinie Charlotty

Szkolenie w dniach 20 – 22 października 2022 r. w Dolinie Charlotty /k. Słupska.

Tematy  szkolenia :

  1. Postępowanie dowodowe w procesie cywilnym – rola sądu i profesjonalnego pełnomocnika. Projektowana nowelizacja KPC – sygnalizacja zagadnień. Wykł. : SSA T.Karczyńska-Szumilas
  2. Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane na tle najnowszej judykatury Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych – zagadnienia wybrane. Podsumowanie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych w tzw. „sprawach frankowych”. Wykł. SSA T. Karczyńska-Szumilas.
  3. Dochodzenie roszczeń i postępowanie egzekucyjne w Niemczech w sprawach z elementem transgranicznym. Wykł. R.pr. Marta Fandrey
  4. Elektroniczne postępowania rejestrowe –system PRS, RAR, S-24. Podobieństwa i różnice. Wykł. : Referendarz sądowy E. Rogowska
  • Miejsce szkolenia : Dolina Charlotty, Strzelinko 14.

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6.VII.1982r. /Dz. U. z 2001r. Nr 123 poz. 1045 z późniejszymi zamianami / i Uchwały Nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 700 zł. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 20.10.2022 r. godz. 14.30, zakończenie w dniu 22.10.2022 r. godz. 12.00.

Szczegółowy porządek szkolenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w terminie późniejszym.

Przewidywana jest uroczysta kolacja i drugiego dnia kolacja grillowa ( przy dobrej pogodzie). Wi-Fi na terenie hotelu. Bezpłatne miejsca parkingowe.

Zgłoszenia tylko pisemne na załączonej na dole strony karcie uczestnictwa wraz z dołączoną opłatą za uczestnictwo prosimy kierować na adres: Ośrodek Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk; tel.: 58-355-05-60 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@oirp.gda.pl w terminie do dnia 12.10.2022r.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.                                         Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych

Na karcie uczestnictwa prosimy o wskazanie osób do zakwaterowania w danym pokoju z wpisanym aktualnym numerem telefonu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu /potwierdzona na piśmie/ 10 dni przed jego rozpoczęciem.

Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

OIRP w Gdańsku zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Wpłaty na konto OIRP w Gdańsku: Santander Bank Polska S.A.
50 1090 1098 0000 0000 0901 6183. Prosimy o wskazanie danych do faktury.