Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – relacja – 24.05.2023

W dniu 24 maja 2023r. w Ośrodku Szkoleniowym przy ulicy Czajkowskiego 3 w Gdańsku odbyło się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 83 spośród 107 uprawnionych delegatów. Zgromadzeniu przewodniczył wybrany zdecydowaną większością głosów r.pr. Rafał Tołwiński.

W toku Zgromadzenia Magdalena Witkowska, Dziekan OIRP w Gdańsku, przestawiła sprawozdanie z działalności Rady OIRP w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i podziękowała wszystkich organom Izby za ich wspaniałą pracę w roku 2022.

Następnie kolejno przedstawiono:

  • sprawozdanie Rady OIRP w Gdańsku z wykonania budżetu w 2022 r.;
  • sprawozdane finansowego OIRP w Gdańsku za rok 2022;
  • sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2022;
  • sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
  • sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Niezwykle interesującym momentem dla wszystkich zgormadzonych było również przedstawienie planu pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku na rok 2023 oraz przedstawienie projektu budżetu OIRP w Gdańsku na rok 2023.

W ostatniej części Zgromadzenie podjęło szereg uchwał w przedmiocie:

  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady OIRP w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady OIRP w Gdańsku z wykonania budżetu w 2022 r.;
  • zatwierdzenie sprawozdania Finansowego OIRP w Gdańsku za rok 2022;
  • zatwierdzenia budżetu OIRP w Gdańsku na rok 2023;
  • zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady OIRP w Gdańsku na rok 2023.

Jak co roku Zgromadzenie obyło się w niezwykle przyjaznej, ale również i bardzo merytorycznej atmosferze, czego przyczyną było m.in. doskonałe prowadzenie Zgromadzenia przez wybranego uprzednio Przewodniczącego.

Po zakończeniu Zgromadzenia wielu z pośród obecnych tego dnia delegatów postanowiło pozostać chwilę dłużej w ośrodku szkoleniowym, gdzie już w mniej sformalizowanych rozmowach dyskutowano o ważnych dla Izby wydarzeniach w roku 2023.