Warsztaty Tour de Konstytucja PL

Komisja ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Fundację Aktywna Demokracja, #SiłaMłodychMostPokoleń, Tour de Konstytucja PL, https://patronite.pl/tourdekonstytucja.

Najbliższe warsztaty odbędą się 15 kwietnia 2024 r. w:

Gdańsk: Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM, ul. Grzegorza Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk.

Komisję ds. Praw Człowieka OIRP w Gdańsku reprezentować będą:

  • Ania Lewandowska,
  • Agnieszka Andraszak.

Wcześniej warsztaty, szkolenia odbyły się w dwóch szkołach podstawowych, w których aktywnie brali udział członkowie Komisji ds. Praw Człowieka OIRP w Gdańsku:

4 marca 2024 r. Banino: Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata J. Bigusa, ul. Tuchomska 15.

Od 8:00 do 13:30, tematy warsztatów: prawa człowieka, wolność słowa, hejt speech, oczywiście Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Komisję ds. Praw Człowieka OIRP w Gdańsku reprezentowała:

  • Ania Lewandowska.

23 lutego 2024 r.: Szkoła Podstawowa nr 19 Zespół Kształcenia Podstawowego, ul. Emilii Hoene 6, 80-041 Gdańsk.

Od 8:00 do 13:30. Komisję ds. Praw Człowieka OIRP w Gdańsku reprezentowali:

  • Michał Stańczak,
  • Krzysztof Dąbrowski.

Podczas warsztatów #SiłaMłodychMostPokoleń z uczniami klas 7 i 8 rozmawialiśmy na temat różnorodności, wielokulturowości, migracji, o prawach mniejszości, o wolności słowa i prawach człowieka, o roli Polski w Unii Europejskiej, o prawach cyfrowych zwracając uwagę na ochronę danych osobowych. Oczywiście dużo mówiliśmy o Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

W załączeniu kilka zdjęć z warsztatów z dnia 23 lutego 2024 r.

Wspierajmy edukację, rozmawiajmy o Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Fundacja Aktywna Demokracja, #SiłaMłodychMostPokoleń, Tour de Konstytucja PL, https://patronite.pl/tourdekonstytucja.

Michał Stańczak

Komisja ds. Praw Człowieka OIRP w Gdańsku