Sprawozdanie z obrad Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2022r.

8 czerwca 2022 r. w ośrodku szkoleniowym Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ulicy Czajkowskiego 3 w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Wicedziekan Mec. Bartosz Szolc-Nartowski przedstawił raport z organizacji Pikniku Radcy Prawnego, który odbędzie się w dniu 9 lipca br.

Rada podjęła ponadto szereg uchwał w sprawach:

  1. wpisania nowy członków do komisji ds. etyki i wspierania rozwoju zawodowego oraz komisji ds. współpracy z zagranicą;
  2. wpisów na listę radców prawnych oraz skreśleń z listy radców prawnych;
  3. wniosków o zwolnienie z obowiązku doskonalenia zawodowego.

Ponadto w toku obrad przedstawiono m.in. informacje na temat przygotowań do obchodów 40 – lecia samorządu radców prawnych.

W końcowej części posiedzenia Rzecznik Dyscyplinarny oraz Przewodniczącą Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawiły statystyki odnośnie do rozpoznawanych spraw.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 5 lipca 2022 r. w ośrodku szkoleniowym OIRP w Gdańsku .