Zgromadzenie Ogólne (Annual Ordinary General Assembly) Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL.

W dniu 16 maja 2022 r. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne (Annual Ordinary General Assembly) Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, jako kolektywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników była reprezentowana podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego przez mec. Annę Austen-Palicką – Przewodniczącą Komisji ds. Legal Tech oraz mec. Adama Kaczko – Członka Komisji Zagranicznej. Podczas obrad zgromadzenia Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL, Pani mec. Maria Ślązak, zaprezentowała sprawozdania z działalności AEA-EAL za rok 2021. Ponadto, zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Rady Dyrektorów, przyjęło budżet na rok 2022 oraz omówiło plany organizacji przyszłych spotkań i wydarzeń.

Przedstawiciele OIRP Gdańsk obecni na zgromadzeniu mieli okazję zaprosić nasze zagraniczne koleżanki i kolegów na Konferencję organizowaną w październiku 2022 roku przez OIRP w Gdańsku z okazji obchodów 40-lecia samorządu radców prawnych, której  AEA-EAL jest partnerem. Dzięki kontaktom z AEA-EAL program konferencji zostanie wzbogacony o wystąpienia zagranicznych ekspertów, członków AEA-EAL. Obrady Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL były poprzedzone uroczystą galą w Association De La Noblesse Du Royaume De Belgique, która stanowiła kulminację obchodów 35 rocznicy powstania Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL. W uroczystości wzięło udział ponad 40 gości z wielu krajów europejskich, jak również goście z Gruzji i Stanów Zjednoczonych. Obecność naszych przedstawicieli została wykorzystana do podtrzymania dotychczasowych i nawiązania nowych kontaktów z ciągle powiększającą się rzeszą członków AEA-EAL. Nasze relacje z AEA-EAL  świetnie sprawdziły się w czasie pandemii, w czasie której nasi radcowie byli zapraszani na webinary organizowane przez Stowarzyszenie z udziałem zagranicznych panelistów  i za to nasi delegacji złożyli na ręce Pani Prezydent serdeczne podziękowania.