r.pr. Michał Urban laureatem nagrody Kryształowe Serce Radcy Prawnego!

Z przyjemnością informujemy, iż Kryształowe Serce Radcy Prawnego, coroczną nagrodę za działalność pro bono przyznawaną przez Krajową Radę Radców prawnych otrzymał r. pr. Michał Urban z naszej izby!

Serdecznie gratulujemy!

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami.

Sylwetka : r.pr. Michał Urban, OIRP Gdańsk

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Komisji ds. Praw Człowieka i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy OIRP w Gdańsku. Specjalizuje się między innymi w prawie danych osobowych, prawie pracy, prawie rodzinnym, przepisach związanych ze świadczeniem pomocy społecznej oraz regulacjach antydyskryminacyjnych. Działa na rzecz równego traktowania osób ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia z dostępności, obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności, także dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami osób ze specjalnymi potrzebami: Fundacją Integracja, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN ECHO w Warszawie, Fundacją Dom Marzeń w Gdyni, Fundacją Pokolenia w Tczewie, PSONI Gdańsk czy TPBA Gdańsk. Odznaczony honorową odznaką „Przyjaciel osób z autyzmem” przyznawaną przez Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Współautor publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną”.

O tym, jak trudno dokonać wyboru laureatów spośród tylu zasłużonych nominowanych osób, mówił także prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.
– W tym roku, jak zresztą w każdej edycji, zabrakło nam Kryształowych Serc. Wyłonienie laureatów było jak zawsze niezwykle trudne, bo przecież wszyscy państwo zasługujecie na nagrodę i najwyższy szacunek. Między innymi dlatego zdecydowałem się rozszerzyć pulę nagród o dwa wyróżnienia Prezesa KRRP. Pragnę także podziękować państwu z nieco innej perspektywy niż mój przedmówca – jako przedstawiciel samorządu radcowskiego. Swoją wieloletnią pracą i zaangażowaniem oprócz pomagania potrzebującym robicie jeszcze jedno – budujecie najlepszy z możliwych wizerunek naszego zawodu. To bardzo ważne, dlatego od 14 lat doceniamy waszą działalność i zaangażowanie – przyznał Włodzimierz Chróścik.

W kapitule konkursu zasiedli Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, były Prezes KRRP Maciej Bobrowicz z OIRP w Zielonej Górze, Weronika Filiks-Michalska z OIRP w Kielcach, Alicja Juszczyk z OIRP w Krakowie, Gabriela Krajczewska z OIRP w Bydgoszczy, Jan Łoziński z OIRP we Wrocławiu oraz Teresa Żurowska z OIRP w Koszalinie.

więcej informacji na stronie: Kryształowe Serca Radcy Prawnego rozdane! – Krajowa Izba Radców Prawnych (kirp.pl)