Spotkania z Prawnikami Zagranicznymi – Włochy – cz. II – Angelika Niewadzi – adwokatka włoska polskiego pochodzenia – Zasady wykonywania zawodu adwokata w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch

Szanowni Państwo,

Komisja ds. współpracy z zagranicą OIRP w Gdańsku serdecznie zaprasza Państwa na kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi.

Temat spotkania:

Zasady wykonywania zawodu adwokata w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch

Prelegentką będzie Pani mecenas Angelika Niewadzi, adwokatka włoska polskiego pochodzenia, partnerka w kancelarii Fazzari Tomezzoli Niewadzi STUDIO LEGALE z siedzibą w Weronie oraz Studio Legale avv. Angelika Justyna Niewadzi w Mantui, która świadczy dwujęzyczną pomoc prawną
dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i karnego. Pani Mecenas jest również wpisana na listę adwokatów w zaprzyjaźnionej Izbie Adwokackiej z Werony.

Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy ZOOM w dniu 21 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godz. od 17.00 do 19.00.

LINK: (dostępny za jakiś czas)

Plan spotkania jest następujący:

1) Zwięzłe przedstawienie źródeł prawnych regulujących wykonywanie zawodu na podstawie

tytułu wydanego przez inne Państwo

a) Prawo europejskie;

b) Prawo włoskie;

2) Formy wykonywania zawodu w innym Państwie członkowskim – prawa i ograniczenia.

a) Wolne wykonywanie usług w sposób tymczasowy.

b) Wykonywanie zawodu w sposób permanentny – prawnik prowadzący działalność we Włoszech – prawnik „zintegrowany”.

c) Uznanie tytułu;

3) Prawnik prowadzący działalność we Włoszech – postępowanie i warunki integracji również

w świetle decyzji Krajowej Rady Prawniczej.

a) Wpis na listę specjalną;

b) Prawa i obowiązki prawnika prowadzącego działalność we Włoszech

c) Zwolnienie z egzaminu umiejętności;

 

Językiem spotkania będzie język polski.

Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w spotkaniu. Udział w spotkaniu jest punktowany jak udział w szkoleniach – 2 punkty szkoleniowe za godzinę spotkania.

Jeżeli mieliby Państwo szczegółowe pytania do naszego gościa, prosimy przesłać je na adres Przewodniczącej Komisji ds. współpracy z zagranicą: joanna.lojkowska@oirp.gda.pl.

 

Serdecznie zapraszamy