Projekt ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych – zgłaszanie uwag dot. projektu – Termin do 07.04.2024 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

zachęcamy do zgłaszania swoich uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych  (znajdującego się w załączeniu).

Wszelkie uwagi i sugestię prosimy przesyłać do Mec. Jakuba Puszkarskiego

na adres e-mail: jakub.puszkarski@oirp.gda.pl

w terminie do 07.04.2024 r.

W temacie proszę wpisać “Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych”.