Opinia w kwestii wzajemnej relacji przepisów art. 28 ustawy o radcach prawnych i art. 276 Kodeksu postępowania karnego

Szanowni Państwo,

Na prośbę Prof. Dr hab. Rafała Stankiewicza  – Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP w załączeniu przekazuje pismo przewodnie oraz opinię w kwestii wzajemnej relacji przepisów art. 28 ustawy o radcach prawnych i art. 276 Kodeksu postępowania karnego, sporządzoną przez Eksperta OBSiL – Prof. Jarosława Zagrodnika.