“Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez prawników i radców prawnych”

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, coraz częściej nakłada dotkliwe kary na adwokatów oraz radców prawnych, za niespełnienie obowiązków ustawowych związanych z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

O nałożonych karach możesz przeczytać w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-osobe-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarcza–adam-krassowski

https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-osobe-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarcza–beata-pomirska

Oprócz bardzo wysokich kar finansowych, urząd dokonuje wpisu w biuletynie informacyjnym który jest podany do publicznej wiadomości i wpływa na obniżenie reputacji firmy i utrudnia firmie normalne funkcjonowanie.

Chcesz dowiedzieć się jak zabezpieczyć przed tego typu przykrymi niespodziankami?

Weź udział w bezpłatnym webinarze który odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 10.00 podczas którego specjalista AML wytłumaczy Ci jak krok po kroku spełnić te wymogi.

“Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez prawników i radców prawnych”

ZAPISZ SIĘ

Webinar odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 10:00.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Czas trwania około 60 minut.

Na webinarze:

  • Obowiązki kancelarii prawnych jako instytucji obowiązanych
  • Nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
  • Jak prawnik ma dokonywać oceny ryzyka w swojej biurze?
  • Procedura wewnętrzna potrzeba dostosowania pod kątem ryzyka kary, co MUSI uwzględniać procedura.
  • Przykłady kar nałożonych przez GIIF
  • Planowane zmiany w 2021 roku i ich skutki dla branży prawnej

Link do zapisu na wydarzenie – https://decyzjefinansowe.pl/szkolenie-aml-prawo/

ZAPISZ SIĘ