Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności

Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ludzkiej Solidarności przypadają na czas szczególny. Świat mierzy się z wieloma wyzwaniami, z których na pierwszy plan wysunęła się pandemia koronawirusa, ogromne pożary w Australii, Amazonii czy USA, cyklony i powodzie w wielu azjatyckich i południowoamerykańskich krajach. Ponadto, nierozwiązany pozostaje kryzys uchodźczy na Bliskim Wschodzie i południu Europy, w Górskim Karabachu jeszcze kilka tygodni temu toczyła się krwawa wojna, a społeczeństwa licznych państw świata, w tym europejskich, przeżywają kryzys demokracji i praw człowieka.

Ten niełatwy dla wszystkich rok uświadomił nam jednocześnie jak istotną i cenną wartość stanowi wzajemna solidarność oraz współpraca przy przezwyciężaniu pojawiających się trudności. Warto w tym miejscu podziękować zwłaszcza polskim strażakom i żołnierzom, którzy uczestniczyli w misjach ratunkowych i pokojowych na całym świecie, naukowcom i personelowi medycznemu, który z poświęceniem zwalcza epidemię COVID-19, a także wszystkim obywatelom, którzy przywiązani do idei demokracji stają w obronie jej wartości, w tym wspierając w jej urzeczywistnieniu inne społeczeństwa, m.in. na Białorusi.

Idea międzyludzkiej solidarności jest niezwykle ważna również dla samorządu radcowskiego. Radcowie prawni i aplikanci OIRP w Gdańsku organizują i angażują się w wiele projektów, które niosą pomoc innym – warto wspomnieć chociażby o projekcie Niebieski Parasol, w ramach którego m.in. realizowane są zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów, nauczycieli, seniorów czy studentów, zorganizowaniu zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci dotkniętych chorobą SMA, utworzeniu grupy radców, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia, a także inicjatywie aplikantów radcowskich, którzy pomagają seniorom w załatwianiu spraw życia codziennego, np. zakupów. Wspaniały przykład daje przy tym nasza Koleżanka – r.pr. Barbara Sikorska, która w bieżącym roku otrzymała Kryształowe Serce Radcy Prawnego – coroczną nagrodę przyznawaną przez Krajową Radę Radców Prawnych za działalność pro bono.

Podkreślić ponadto należy, że solidarność międzyludzka uznana została przez ONZ za jedną z fundamentalnych wartości XXI wieku, kluczową w rozwiązywaniu międzynarodowych problemów o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i humanitarnym. Dzień Ludzkiej Solidarności ma przypominać, że wszyscy jesteśmy połączeni więzami, które czynią z nas jedną, różnorodną, ale jednocześnie silną wspólnotę, która zdolna jest do przezwyciężania największych trudności. Globalna współpraca i sprawiedliwa redystrybucja dóbr może w szczególności pomóc ludziom wydobyć się z ubóstwa, zakończyć głód, zniwelować pogłębiające się różnice ekonomiczne, ograniczyć występowanie chorób, zapewnić powszechny dostęp do edukacji, pokój i przestrzeganie praw człowieka.

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do zapewnienia godnego życia wszystkim ludziom na świecie. Poświęćmy dziś zatem chwilę na refleksję, jak możemy promować ideę solidarności i ducha dzielenia się oraz wspomóc grupy społeczne najbardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie, przyczyniając się tym samym do osiągania wspólnych celów.

Dzień 20 grudnia ustanowiony został Międzynarodowym Dniem Ludzkiej Solidarności przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w związku z zakończeniem pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997-2006). Święto obchodzi się od 2006 roku.

r.pr. Szymon Dejk, Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą OIRP w Gdańsku
r.pr. Joanna Łojkowska, Przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą OIRP w Gdańsku