Zgłaszanie kandydatur do Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15

Przekazujemy załączone pismo Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek z dnia 1 czerwca br. z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatur, o których mowa w tym piśmie, do KRRP na adres izby, do godz. 12-tej w dniu 8 czerwca br.