Plan szkoleń stacjonarnych we wrześniu 2022r.

PLAN SZKOLEŃ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP W GDAŃSKU,

w Ośrodku Szkolenia w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3

we wrześniu 2022r.

Szkolenia cykliczne

Lp.TematykaWykładowcaTermin
1.Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako zadanie zawodowe radcy prawnego.(prośba o przybycie uczestników z laptopami)r.pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska13.09.2022

Godz.17-19

2.Spory dotyczące rozliczeń z tytułu umów indeksowanych i denominowanych walutą franka szwajcarskiego-aktualne problemy procesowe i materialnoprawne.SSA Dorota Majerska-Janowska20.09.2022

Godz.17-19

3.Pierwsze kroki podatkowe radcy prawnego przy rozpoczęciu działalności gospodarczej.r.pr. Wojciech Drożdżał21.09.2022

Godz.17-19

4.Postępowanie w sprawach gospodarczych-perspektywa trzech lat stosowania nowych przepisów.SSA Mariusz Nowicki27.09.2022

Godz.17-19