Pismo Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 2023 r. nr AV.011.2.2023 – w sprawie zmiany siedziby SA Łódź

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1 marca 2023 r. rozpocznie się przeprowadzka Sądu
Apelacyjnego w Łodzi do nowej siedziby przy al. Kościuszki 65 w Łodzi.

Pełna informacja w załączeniu.