Pismo Prezesa KRRP r.pr. Włodzimierza Chróścika ws. zdygitalizowanych akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych

W załączeniu również pismo  Zastępcy Prokuratora Krajowego pani Agaty Gałuszka-Górskiej.