Pismo Pełnomocnika terenowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – jak samodzielny organ ochrony prawa, stoi  na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Rzecznik wykonuje swoje działania przy pomocy Biura Rzecznika, w skład którego wchodzi otwarty w dniu 20 maja 2019 r. Oddział Terenowy w Gdańsku, mieszczący się przy ul. Gomółki 2.

Rzecznik MŚP realizuje zadania wskazane w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik w celu ochrony praw przedsiębiorców może m.in. wszczynać postępowania administracyjne, a także uczestniczyć w już prowadzonych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi. Podkreślić należy, że podejmowane przez Rzecznika działania w indywidualnych sprawach przedsiębiorców w toczących się wobec nich postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych nie zastępują czynności profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego danego przedsiębiorcę. Jak wynika z dotychczasowej praktyki, działania Biura Rzecznika, udział Rzecznika w poszczególnych postępowaniach w wielu przypadkach przyczynia się do pomyślnego dla przedsiębiorcy zakończenia danego postępowania.

Ze szczegółowym opisem spraw, w których Rzecznik podjął skuteczną interwencję można zapoznać się na stronie internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl/.

 

Częstokroć do Rzecznika z wnioskiem o podjęcie interwencji zwracają się profesjonalni pełnomocnicy reprezentujący przedsiębiorcę w danym postępowaniu. Rzecznik otrzymując wniosek
w pierwszej kolejności bada, czy wskutek działania lub zaniechania organu administracji publicznej nastąpiło naruszenie praw lub interesów przedsiębiorcy, a jeżeli tak – podejmuje wskazane w ustawie czynności.

Jeżeli reprezentują Państwo przedsiębiorcę w postępowaniu administracyjnym bądź sądowoadministracyjnym i stwierdzili Państwo w toku postępowania naruszenie przez organ praw  i interesów przedsiębiorcy, w tym w szczególności naruszenie przepisów Konstytucji Biznesu, możliwe jest zwrócenie się przez Państwa w imieniu przedsiębiorcy do Biura Rzecznika  Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddziału Terenowego w Gdańsku z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszam do kontaktu z Biurem Rzecznika MŚP Oddziałem Terenowym w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30 pod numerem telefonu 726-726-820, (58) 350 21 70-72 oraz codziennie pod adresem email: gdansk@rzecznikmsp.gov.pl.

Z uwagi na sytuację epidemiczną możliwe jest również zorganizowanie spotkania w formie
on-line.

 

Z wyrazami szacunku,

r.pr. Agnieszka Majewska

Pełnomocnik terenowy Rzecznika MŚP