Ogólnopolski próbny egzamin radcowski

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w próbnym egzaminie radcowskim, który zostanie przeprowadzony na platformie szkoleniowej e-KIRP. Ma on pomóc aplikantom ocenić swój stan przygotowań do egzaminu zawodowego.

Do udziału w ogólnopolskim próbnym egzaminie radcowskim uprawnieni są wyłącznie aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2022 roku. Aplikanci będą mogli zgłaszać się na poszczególne części egzaminu przez platformę e-KIRP od 1 do 8 lutego 2023 roku.

Przypominamy, że aby uzyskać dostęp do platformy, należy dokonać rejestracji konta: https://e-kirp.pl/zarejestruj-sie/.

Egzamin próbny, obejmujący pięć części pisemnych, odbędzie się w dniach:

  • 17 lutego 2023 r. – zadanie z prawa karnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),
  • 18 lutego 2023 r. – zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),
  • 20 lutego 2023 r. – zadanie z prawa gospodarczego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),
  • 21 lutego 2023 r. – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (godz. 10.00, czas trwania 480 min).

Każdego dnia egzaminu o godzinie 10.00 na platformie e-KIRP w sekcji „Próbny egzamin radcowski KRRP 2023” aplikantom zostaną wyświetlone następujące funkcjonalności:

  • kazus z danego przedmiotu egzaminacyjnego
  • opcja przesłania zwrotnie pliku do sprawdzenia

Prace należy stworzyć dowolnym edytorem treści, pozwalającym na zapisanie pliku w jednym z następujących formatów: doc., docx., pdf.

Po zapisaniu pracy należy zamieścić ją na platformie e-KIRP, wykorzystując opcję „Prześlij pracę do sprawdzenia”. Możliwość złożenia pracy zostanie zablokowana o wskazanej godzinie zakończenia egzaminu.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 marca 2023 roku na platformie szkoleniowej e-KIRP.

Po ich opublikowaniu, dla aplikantów uczestniczących w próbnym egzaminie, zorganizowane zostaną konsultacje online, podczas których zostaną omówione najczęstsze błędy w przesłanych pracach.

Udział w próbnym egzaminie radcowskim jest bezpłatny.