Konferencja Metodyczno-Naukowa “uczMY jak włączać bez włączania. Odczarowujemy specjalność” 24.11.2022 r.

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa  “uczMY jak włączać bez włączania. Odczarowujemy specjalność” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gdańska.

Organizatorami konferencji były: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, SP69 w Gdańsku Krystyna Baryś i ZSS nr 2 w Gdańsku Paweł Drobnik Współorganizatorami: ZSP8, SP Specjalna 26, SP1, SP57, SP 35 z oddziałami sportowymi.

W konferencji wzięli udział nasi radcowie prawni:

  • Ewa Bożko – Kozikowska, która udzielała konsultacji prawnych oraz  była prelegentem i opowiadała o prawnych aspektach pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i poza nią;
  • Tomasz Witt jako ekspert w odwróconej debacie okswordzkiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Gdańsku;
  • Izabela Duczyńska jako ekspert w odwróconej debacie okswordzkiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku,
  • Agnieszka Michalak jako ekspert w odwróconej debacie okswordzkiej w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku, Mariusz Dybowski jako ekspert w odwróconej debacie okswordzkiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku;
  • Dawid Rogoziński jako ekspert w odwróconej debacie okswordzkiej w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku oraz;
  • aplikant radców prawnych Mariusz Krawiec jako ekspert w odwróconej debacie okswordzkiej w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku.
Konferencja powyższa była kolejnym etapem działań, w ramach współpracy i wspólnego projektu SP nr 69  w Gdańsku,  Okręgowej Izby Radów Prawnych w Gdańsku i  ZSS nr 2 w Gdańsku – „Człowiek jest ważny”.  Za nami  sześć „Odwróconych debat oksfordzkich”  wg wypracowanego wspólnie scenariusza debaty, w oparciu o innowacyjne rozwiązania w pracy z uczniem, z uwzględnieniem dostosowanych metod pracy do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z aktywnym udziałem uczniów, przedstawicieli środowiska lokalnego i rodziców odbyły się już debaty: „Europa poszerza horyzonty”, „Człowiek jest ważny”, „Ku wartościom i z wartościami”, „Dzieci i ryby głosu nie maj, może jednak mają”, „Na trawie  prawie”, „Jak włączać bez włączania”.  Inauguracja projektu to rok szkolny 2018/2019. Zaprosiliśmy wówczas do wspólnych dyskusji uczniowskich, Społeczność SP57 w Gdańsku. W kolejnym roku zaprosiliśmy uczniów z ZSP nr 8 w Gdańsku oraz SP nr 35 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku”

opracowanie przygotowała:
radca prawny Ewa Bożko – Kozikowska Wiceprzewodnicząca Komisji ds. edukacji i pro bono przy OIRP w Gdańsku