Komunikat Dziekana Rady

W dniu 17 marca 2020 r. odbyło się spotkanie Dziekanów Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Dziekana Rady Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku z kierownictwem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przedmiotem spotkania były problemy związane z wypełnianiem przez radców prawnych i adwokatów swoich obowiązków procesowych oraz innych ciążących na nich obowiązków i zadań wobec klientów, będących następstwem ograniczeń i przeszkód spowodowanych stanem zagrożenia epidemiologicznego.

W wyniku ustaleń dokonanych na tym spotkaniu Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku wydał zalecenie, które jeszcze w dniu wczorajszym zostało rozesłane do wszystkich jednostek Sądu Okręgowego. Treść tego zalecenia publikujemy w załączniku.

Zwróciliśmy się też do Prezesa, aby wydał zalecenia drukowania i dołączenia do akt środków odwoławczych składanych drogą elektroniczną, których braki, w tym podpis, byłby uzupełniane w normalnej drodze.

Niezależnie od tego wspólnie z kierownictwem Sądu Okręgowego kierujemy do Koleżanek i Kolegów apel o systematyczne i uważne śledzenie treści stron internetowych sądów i zamieszczanych tam komunikatów, gdyż sytuacja zmienia się dynamicznie.

 

Dziekan Rady

Jerzy Mosek