Doskonalenie zawodowe

obraz: Mohamed Hassan z Pixabay

Koleżanki i Koledzy,

Z dniem  31 grudnia 2020 r. kończy się Czwarty Cykl Szkoleń Zawodowych przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców  prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

W obecnym czasie, gdy z powodu epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 niemożliwe jest stacjonarne podnoszenie swoich kwalifikacji, szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość jak e-learning czy webinaria jako forma kształcenia wpisują się w potrzebę bezpiecznego i efektywnego doskonalenia zawodowego.

Oferta szkoleń on-line organizowanych przez samorząd radców prawnych i innych organizatorów znajduje się na stronie internetowej KIRP i stronach poszczególnych okręgowych izb. Oferta szkoleń organizowanych przez Wolters Kluwer znajduje się pod linkiem : szkolenia.wolterskluwer.pl

Wanda Wojtiekun – Kierownik Szkolenia

Dokumentację związaną z wykonaniem obowiązku szkoleniowego, a także wszelkie pytania proszę kierować na adres: Ośrodek Szkolenia, ul. Czajkowskiego 3, 80-169 Gdańsk

bądź mailowo:

szkolenia@oirp.gda.pl lub joanna.muza@oirp.gda.pl, lub przez extranet.