Projekt ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych – zgłaszanie uwag dot. projektu – Termin do 07.04.2024 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, zachęcamy do zgłaszania swoich uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych  (znajdującego się w załączeniu). Wszelkie uwagi i sugestię prosimy przesyłać do Mec. Jakuba Puszkarskiego na adres e-mail: jakub.puszkarski@oirp.gda.pl w terminie do 07.04.2024 r. W temacie proszę wpisać “Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o radcach …

PORTAL INFORMACYJNY – zmiany w zakresie doręczeń po 14 marca 2024 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowny Koledzy, chcielibyśmy poinformować Was o istotnych zmianach w zakresie doręczeń, które weszły w życie od 14 marca 2024 roku. Nowe przepisy dotyczące doręczeń mają kluczowe znaczenie dla Waszej pracy zawodowej i obowiązków proceduralnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz ich implikacje dla praktyki radców prawnych. 1. Obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym …