Warsztaty Tour de Konstytucja PL

Komisja ds. Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Fundację Aktywna Demokracja, #SiłaMłodychMostPokoleń, Tour de Konstytucja PL, https://patronite.pl/tourdekonstytucja. Najbliższe warsztaty odbędą się 15 kwietnia 2024 r. w: Gdańsk: Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM, ul. Grzegorza Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk. Komisję ds. …

Szkolenie Centrum Mediacji Lewiatan

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy o możliwości udziału w prestiżowym szkoleniu mediatorów zorganizowanym przez Centrum Mediacji Lewiatan. Szkolenie o charakterze 100-godzinnym, przygotowane zgodnie ze Standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości oraz wytycznymi CEPEJ (CEPEJ Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes), które obowiązują od 1.09.2023 r., dedykowane jest początkującym mediatorom …

Polsko-szwajcarskie forum prawa prywatnego – 26 marca 2024r. na WPIA UG

Szanowni Państwo, Aż 14 prelegentów wystąpi podczas Polsko-Szwajcarskiego Forum Prawa Prywatnego (Polish-Swiss Private Law Forum) organizowanego przez Katedrę Prawa Cywilnego WPiA UG. To wybitni przedstawiciele nauki prawa cywilnego z całej Europy, którzy przygotowali arcyciekawe swoje wystąpienia. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ambasador Szwajcarii w Polsce oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Celem tego unikalnego w skali kraju wydarzenia …