„Impact of the ECHR” projekt rekomendowanym przez CCBE

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Impact of the ECHR” rekomendowanym przez CCBE pod linkiem:  the impact of the ECHR system   Narzędzie to pomoże ułatwić nie tylko znalezienie informacji na temat ważnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też pozwoli ocenić jaki wpływ miało konkretne orzeczenie na system prawa krajowego i życie obywateli. Przykłady przypadków …